Xəbərlər

 2021-ci ildə dəniz daşınması strateji önəmdə olacaq
Naxçıvan Koridoru Beynəlxalq Ticarət Həcmini Artıracaq
Azərbaycanı Naxçıvan və Türkiyəyə bağlayacaq dəmiryolu inşasına başlandı