Dəniz yolu yükdaşıma

Dəniz yolu yükdaşıma

Dəniz yolu yük daşıma seqmenti sabit yüksək tələbatla seçilir. Bu seqmentdə tələbatlılıq və yüksək yük dövriyyəsi dəniz və çay nəqliyyatının təsir bağışlayan imkanları və nisbətən sadə daşıma prosesi ilə izah edilir. Dəniz yolu yük daşımalarının populyarlığı su nəqliyyatının yüksək yükgötürmə qabiliyyəti, aşağı maya dəyəri və buraxılış qabiliyyətinin minimum məhdudiyyətləri ilə şərtlənir. Uzaq məsafələrə yükün çatdırılması zamanı dəniz gəmilərindən istifadə daşıma xərclərini optimallaşdırmağa və pul vəsaitlərinə qənaət etməyə imkan verir. Total Express dəniz yolu yük daşıma marşrutun məsafəsindən asılı olmayaraq, istənilən malın vaxtında daşınmasını təmin edir. Şirkətimiz beynəlxalq nəqliyyat şirkətləri ilə məhsuldar əməkdaşlıq sayəsində çevik qiymət siyasətini aparır və yüksək səviyyədə xidmət göstərir.

Dəniz nəqliyyatı beynəlxalq logistika sektorunda əvəzolunmaz çəkiyə malikdir. Gəmi daşımaları konteynerlər vasitəsilə həyata keçirilir. 

Dəniz yolu daşımalarımız əsasən Çindən yükdaşıma, Koreyadan yükdaşıma, Dubaydan yükdaşıma, Avropadan yükdaşıma, Amerikadan yükdaşıma, Fransadan yükdaşıma, İtaliyadan yükdaşıma, Almaniyadan yükdaşıma, İspaniyadan yükdaşıma, Yunanıstandan yükdaşımalar üçün sifarişlər əsasında həyata keçirilir.

Dəniz yolu yükdaşıma