Multi modal yükdaşıma

Multi modal yükdaşıma

Total Express multi modal yük daşıma, daşınmalarının həyata keçirilməsi üçün lazım olan logistik və nəqliyyat xidmətlərinin tam kompleksini təqdim edir. Multimodal (kombinə edilmiş, qarışıq) nəql monomodaldan fərqli olaraq iki və ya daha çox nəqliyyat növündən istifadəni nəzərdə tutur: avtomobil, hava, su və dəmir yolu. Total Express multi modal yükdaşıma kombinə edilmiş sxemlərdən istifadə çevik və münasib marşrut tərtib etməyə, nəqliyyat xərclərini azaltmağa, coğrafi cəhətdən uzaq məsafədə yerləşən göndərmə və gəlmə məntəqələrini “birləşdirməyə” və yüksək sürətli çatdırılmanı təmin etməyə imkan verir. Qarışıq yükdaşımaya görə məsuliyyəti bir şəxs daşıyır – müqavilə əsasında hərəkət edən qarışıq daşımanın operatoru. Bu cür əməkdaşlıq forması yükü göndərənin üzərinə düşən bürokratik yükü azaldır.

Multi modal yükdaşıma