Dəmir yolu yükdaşıma

Dəmir yolu yükdaşıma

Total Express dəmir yolu yükdaşıma sərfəli və etibarlı daşınmanın həyata keçirilməsi üçün lazım olan logistik və nəqliyyat xidmətlərinin tam kompleksini təqdim edir. Yük qatarları öz yükgötürmə qabiliyyətləri sayəsində xeyli həcmdə yükləri daşımaq gücündədirlər, istənilən məsafələri tez qət edirlər və malı bütöv və salamat çatdırmağa imkan verirlər. Total Express dəmir yolu yükdaşıma mütəxəssislərimiz tərəfindən müştərilətimizin tələbatları təhlil olunur, daşınan yükün səciyyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınır, Avropa, MDB, Baltikyanı, Balkan və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə ən münasib çatdırılma marşrutunu tərtib olunur.

Qatarla daşınma dəniz nəqliyyatından sonra ən ucuz daşınma növüdür. Dəmir yolu ilə daşınma həm qənaətlidir, həmdə tam təhlükəzidir. Çindən dəmir yolu ilə daşınma, Türkiyədən dəmir yolu ilə daşınma, Gürcüstandan dəmir yolu ilə daşınma, Tiflisdən  dəmir yolu ilə daşınma ən çox tələb görən istiqamətlərdir.

Dəmir yolu yükdaşıma